Schaman

Vi hör alla ihop

GÅ KURS hos mig tillsammans med min vän Åsa. Vi finns på www.theessenceschool.se.

Människor, djur och materia är kopplade till varandra i en större helhet och sammanhang. Det finns en utmaning att utforska vår medvetenhet och utmana oss själva att gå bortanför vår hjärnas möjligheter till en andlig  kommunikation som kan nås via meditation och ett inre lugn.

Ju fler som söker den här vägen desto större blir mötet och effekten, då fler har liknande erfarenheter och på så vis kan mötas genom ett helt nytt "språk" att kommunicera genom, både verbalt men också själsligt."Schamaninsmen hjälper oss att lyfta vår medfödda kunskap till den mytologiska och magiska världen. På så vis kan vi skapa vår egen resa genom att stärka kontakten med vårt inre. Healing sker i mötet med oss själva i en djupare insikt."


Ingrid Brännström


The Grid

"The existence of a primal web of energy that connect your body,

the World and Everything in the Universe opens the door

to a powerful and mysterious possibility."

Gregg Braden
 Schamansk djupdykning

Ibland kommer vi till situationer i livet då allt kör fast och bara går fel. Kanske får vi ett dödsbesked eller att "livsspiralen" verkar gå i fel loop.

När man går medicinhjulet på Alberto Villoldos kurs TheFourWinds, ingår avslutningsvis att göra en ceremoniell död. Alla chakran öppnas och själen får för en kort tid, 3-5 minuter, ge sig iväg på en resa "hem" under beskydd. Innan dödsritualen har man förberett sig på olika sätt för att "släppa taget" om det man håller fast vid emotionellt och mentalt. Dödsceremonin kan också göras för att vända på livslinjen vid svåra val i livet som en total utrensning, avslut på något gammalt för att kunna göra en nystart i livet.


Det finns en snällare variant, en "Supertvätt" där man gör en rejäl städning av auran och  energifältet. I stället för att skicka iväg själen skickas allt gammalt skräp som kommit upp iväg som en slags "minidöd". För att få bäst effekt är det bra om du innan du kommer går igenom ditt liv och funderar på vad du är redo att släppa taget om. Ju mer medveten du är desto bättre.

Vid önskemål kan vi göra en eldceremoni och bränna upp det du vill bli av med.


Pris:


"Supertvätt", släppa taget: 650 kr/tim


"Nystart", ca. 2 tim: 1500 kr


-----------------------------------------------------Dödsceremoni på avliden person: 1000 kr

Rensning av auran innan dödstillfälle: 750 kr


-----------------------------------------------------


HUACA-en  andinsk ceremoniell ritual

är  du på väg att starta upp ett nytt     företag,  en relation som behöver hjälp på traven  eller på väg att ta ett beslut i ditt liv som är livsavgörande?

Vi sätter en "Huaca" över  din situation som ett heligt beskydd och skapar en plats där den kan växa under Huacans kraft. Jag som schaman går in en gång om dagen och håller uppsikt över Huacan. Du är  med i  processen under uppsikt. Denna process tar ungefär 28  dagar,  ett månvarv.


När den är klar kommer du till mig för en healingbehandling samt får Kutti, Kutti, ett cermoniellt beskydd som håller i  ca ett månvarv


Pris: 1000 kr

Healingbehandling: 650 kr
Karma  jobb

Det är nu   som tiden är inne att jobba med   vårt karma där många av våra traumabitar sitter fast. Det är lättare att lösa upp dem nu än vad det varit tidigare. När vi löser oss från våra karmabitar blir vi också medvetna om våra känslor och minnen som är förknipppade med dem och det gör det möjligt att lösa upp det och befria oss från den energin. Jag använder mig av en  tibetansk "eterisk vävare" som väver och lagar  auran, vårt energifält närmast kroppen men  även längre ut i ljusenergifältet. Det ingår  chakrabalansering samt   beskydd i form av olika initieringar   och  "Kutti,Kutti", ett beskydd som håller  ca ett månvarv.


Pris:  1000 kr/ 1,5 timme

Med healingbehandling: 1650 kr ca 2 timmar


  

Copyright © All Rights Reserved